Rova

Samen met de gemeente Winterswijk en haar inwoners werkt ROVA aan een mooie en schone omgeving, nu en in de toekomst. Een omgeving waarin iedereen prettig woont, werkt, sport en ontspant. ROVA verzorgt in de gemeente Winterswijk de inzameling van het afval en grondstoffen, heeft een milieubrengstation voor particulieren en verzorgt het beheer van de buitenruimte. Daarbij is ROVA niet alleen een uitvoerende partij, maar ook kennispartner en adviseur voor haar gemeenten.

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle gronds…

Samen met de gemeente Winterswijk en haar inwoners werkt ROVA aan een mooie en schone omgeving, nu en in de toekomst. Een omgeving waarin iedereen prettig woont, werkt, sport en ontspant. ROVA verzorgt in de gemeente Winterswijk de inzameling van het afval en grondstoffen, heeft een milieubrengstation voor particulieren en verzorgt het beheer van de buitenruimte. Daarbij is ROVA niet alleen een uitvoerende partij, maar ook kennispartner en adviseur voor haar gemeenten.

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die de basis zijn voor nieuwe producten. ROVA wil de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen verbeteren. “Grondstoffen een tweede leven geven, begint bij het scheiden van afval”, benadrukt Fons van Rijckevorsel van Kessel, regiomanager Achterhoek van ROVA. “Om grondstoffen te kunnen recyclen tot nieuwe producten, is het belangrijk dat deze niet vervuld zijn met ander afval. Daarom controleren voorlopers om te kijken wat er in de containers zit. Ook de bevindingen van de chauffeur via de camera worden meegenomen. Zit er vervuiling in de container dan laten we deze met een hangkaart eraan staan en registreren we de container in een app. Zo willen we mensen op een vriendelijke manier bewust maken.”

Beheer van buitenruimte
Ook in het beheer en onderhoud van de buitenruimte is ROVA een uitvoerings- en kennispartner voor de gemeente Winterswijk. Fons: “We voeren de beheertaken efficiënt en volgens de vastgelegde beeldkwaliteitsnormen uit. Ook adviseren we proactief over klimaatadaptatie en biodiversiteit voor het optimaliseren van de buitenruimte. Dit doen we door mee te denken in het omvormen van het groen, ecologisch beheer, sierwaarde benutten en anders maaien. Maar ook door toekomstbestendige bomen te plaatsen. Als grote organisatie delen we de best practices waardoor we steeds meer uit handen nemen voor gemeenten.”

Goed werkgeverschap
Wat Fons aanspreekt in Winterswijk is de mentaliteit. “Mensen kijken naar elkaar om, zijn betrokken en werken samen. Dat vind ik mooi. Bij ROVA vinden we goed werkgeverschap belangrijk en ik ben er trots op dat we passend werk bieden voor mensen met een arbeidsbeperking. We zijn dan ook betrokken bij de sociale agenda van de gemeente Winterswijk. Hiervoor werken we samen met diverse partijen zoals het UWV, Fijnder en Accent Groen. Samen hebben we oog voor ieders beperkingen én mogelijkheden en kunnen we nog meer betekenen!”

Hotspot