Boogie Woogie

Informatiebijeenkomst Méér Muziek in de Klas

Alle kinderen in de Achterhoek structureel muziekonderwijs op de basisschool!

De stichting Méér Muziek in de Klas organiseert lokale netwerken met als doel het muziekonderwijs per regio te verduurzamen. Dat doet de stichting door regionale partijen die nodig zijn om structureel muziekonderwijs op de basisscholen te verankeren, met elkaar te verbinden en te laten samenwerken.

Betrokken partijen zijn o.a. het onderwijs, amateur verenigingen, regionale overheden, kinderdagverblijven, bedrijven, serviceclubs, poppodia, pabo’s en conservatoria. 

Na een succesvolle start op 11 oktober j.l. willen graag verder met u in gesprek over structureel muziekonderwijs op de basisscholen.

Op deze middag willen we samen met alle betrokkenen een actieplan samenstellen waarin iedereen zijn/haar wensen kenbaar kan maken zodat de stuurgroep hiervan een compleet en werkbaar convenant kan gaan opstellen waarin alle groepen zich in kunnen vinden.

Kontakt

Adresse:
Boogie Woogie
Roelvinkstraat 2
7101 GN Winterswijk
Planen Sie Ihre Route

Wann

  • Inloop met koffie/thee vanaf 14.30 uur.

Ort