Doopsgezind kerkje

Taizee viering

Een dienst in het teken van Taizé.
Het licht in ons!
Zang, stilte, gedicht, korte overdenking.

Wie na een lange en vooral ook koude winter het voorjaar op een bijzondere wijze in wil luiden, wordt van harte uitgenodigd mee te komen doen in de Open dienst in het Doopsgezind kerkje.

We zullen samen veel zingen en daarnaast luisteren naar een korte meditatie, er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en in stilte je gedachten te laten gaan.
Ds. Els de Clercq zal samen met Ben en Susan Stevens deze dienst verzorgen.

Allen van harte welkom!

 

Ort