Special Love-Grietje Bouman

Expositie: Special Love–Grietje Bouman

‘Special Love’ gaat over machtsverhoudingen binnen liefdevolle relaties. Hoewel de gefotografeerde mensen zich bewust waren van Grietjes aanwezigheid, heeft de fotograaf haar modellen gevraagd niet te poseren. Zo zijn momenten vastgelegd waarin de machtsverschillen, soms subtiel, soms expliciet, aan de oppervlakte kwamen. 

Grote levensvragen

Het werk van Grietje Bouman gaat over mensen: hoe verhouden wij ons onderling? In hoeverre laten wij ons leiden door wat de maatschappij en de media aangeven als idealen? Schoonheid en rijkdom krijgen bij Grietje een heel eigen betekenis. Zelf zegt ze: ‘Door het gewone en kleine uit het dagelijkse leven onder de loep te nemen, wil ik grote levensvragen aanstippen en zonder pretenties de gevoeligheden zichtbaar maken'

Machtsverhoudingen

Binnen het programma ‘Staat…

‘Special Love’ gaat over machtsverhoudingen binnen liefdevolle relaties. Hoewel de gefotografeerde mensen zich bewust waren van Grietjes aanwezigheid, heeft de fotograaf haar modellen gevraagd niet te poseren. Zo zijn momenten vastgelegd waarin de machtsverschillen, soms subtiel, soms expliciet, aan de oppervlakte kwamen. 

Grote levensvragen

Het werk van Grietje Bouman gaat over mensen: hoe verhouden wij ons onderling? In hoeverre laten wij ons leiden door wat de maatschappij en de media aangeven als idealen? Schoonheid en rijkdom krijgen bij Grietje een heel eigen betekenis. Zelf zegt ze: ‘Door het gewone en kleine uit het dagelijkse leven onder de loep te nemen, wil ik grote levensvragen aanstippen en zonder pretenties de gevoeligheden zichtbaar maken'

Machtsverhoudingen

Binnen het programma ‘Staat van de Macht onderzoekt de Koppelkerk thema’s die te maken hebben met macht, tegenmacht, huidige machtsbolwerken en de psychologie van macht. Het werk van Grietje Bouman laat zien hoe mensen zich tot elkaar en tot zichzelf verhouden. Daar zit een spanning in die voelbaar is in haar werk. De expositie is in de bovenzaal van de Koppelkerk

Wann

  • Jeden freitag, samstag und sonntag ab dem 21. juni 2024 bis zum 4. august 2024 von 11:00 bis 17:00Tickets

Preise

  • Tickets: € 7,- per persoon (inclusief kop koffie of thee)

Hotspot