Derde Meet Up over Vernieuwende Woonvormen

Woningnood in de Achterhoek – Vernieuwende woonvormen 

In de laatste Meet Up over woningnood in de Achterhoek gaan we op zoek naar nieuwe woonvormen die niet alleen een antwoord zouden kunnen bieden op ons woningtekort, maar tegelijkertijd op andere maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid en de groeiende kloof tussen arm en rijk.

We hebben niet alleen een tekort aan woningen, bij woningnood spelen meerdere aspecten een rol: een nieuwbouwhuis is haast niet meer te betalen, de prijs van de bestaande woningvoorraad is fors gestegen door marktwerking, en het naoberschap wankelt door onze steeds individualistischer levens. 

Van solo naar samen

In verschillende nieuwe woonvormen is een dui…

Woningnood in de Achterhoek – Vernieuwende woonvormen 

In de laatste Meet Up over woningnood in de Achterhoek gaan we op zoek naar nieuwe woonvormen die niet alleen een antwoord zouden kunnen bieden op ons woningtekort, maar tegelijkertijd op andere maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid en de groeiende kloof tussen arm en rijk.

We hebben niet alleen een tekort aan woningen, bij woningnood spelen meerdere aspecten een rol: een nieuwbouwhuis is haast niet meer te betalen, de prijs van de bestaande woningvoorraad is fors gestegen door marktwerking, en het naoberschap wankelt door onze steeds individualistischer levens. 

Van solo naar samen

In verschillende nieuwe woonvormen is een duidelijke rode draad te herkennen. Mensen blijken in steeds grotere mate te verlangen naar een woonvorm waarin je een beetje zorg draagt voor elkaar of waarin je gezamenlijk een plan maakt. In de Meet Up verkennen we woonvormen waarin het collectief belang boven eigenbelang staat. 

Gasten

We gaan op deze derde avond in gesprek met verschillende vertegenwoordigers van vernieuwende wooninitiatieven. Rosalie de Graaf (RoosArt) sluit aan om te vertellen over het Kleine Huizen Project in Wehl, dat de Gemeente Doetinchem samen met jongeren heeft vormgegeven. Bewoners van het Knarrenhof Zutphen schuiven aan om te vertellen over hun ervaringen in een hofje waar je zelfstandig woont, maar wel zorg draagt voor elkaar. En Christa Jakobs van Provincie Gelderland vertelt hoe de provincie kan helpen met kennis en subsidie als burgers samen een collectieve woonvorm willen realiseren. 

Out of the box denken

Meepraten over deze nieuwe woonvormen? Of wilt u andere vernieuwende woonvormen inbrengen? Kom dan naar de Meet Up Achterhoek in Streeckgenoot, Spinbaan 21a in Doetinchem. De avond is ook via livestream te volgen.

Wann

  • Donnerstag, 22. juni 2023 um 19:30
  • Inloop vanaf 19:00 uur. De avond is ook via livestream te volgen. Tijdens de meet up staat de microfoon wijd open, maar een open en nieuwsgierige houding is verplicht. De vaste gespreksleider van Meet Up Achterhoek is Esther Ruesen.

Preise

  • De themaavond is gratis toegankelijk (zaal of livestream)

Hotspot